Choď na obsah Choď na menu
 


31. 10. 2011

Kto dnes stavia rodinný dom, postaví ho lacnejšie ako pred dvoma či troma rokmi.

"Ceny stavebných materiálov v priemere klesli a stále mierne klesajú," hovorí Peter Jeník z firmy Stavenisko. Majiteľ Košickej spoločnosti, ktorá predáva stavebný materiál jedným dychom spresňuje: "V priemere môže stavebník ušetriť asi okolo 10 percent. Ceny však veľmi skáču podľa regiónov. V niektorých kútoch Slovenska sa dá ušetriť aj viac, inde menej."

Okrem recesie a finančnej krízy na znižovanie cien tlačí aj fakt, že slovenskí výrobcovia strácajú monopolné postavenie na trhu. Podľa Jeníka za to môžu najmä firmy z Maďarska, Poľska a Česka, ktoré na Slovensku pôsobia. "Keď sa niektoré cenníkové ceny navýšia, ihneď sa upravia rabaty, aby bol produkt predajný," dopĺňa.

Stavbári si preto spočiatku mädlili ruky. Tešili sa, že tento rok bude lepší ako minulý a práca na staveniskách sa znova rozbehne. Najnovšie výsledky však ukazujú niečo iné.

"Zákaziek financovaných nielen zo súkromných, ale aj verejných zdrojov je stále málo. Tento problém ustavične trvá. Druhý hlavný problém je byrokracia," vysvetľuje Jiří Vacek, riaditeľ anylytickej spoločnosti CEEC Research, ktorá sa špecializuje na prieskum trhu a najmä stavebníctva. Jeho zistenia o nedostatku práce potvrdzujú aj najnovšie závery Štatistického úradu SR.

Stavebníci, ktorí sa rozhodli do novostavieb či rekonštrukcií tento rok predsa len ísť, však neušetria len na lacnejších materiáloch a cenách práce. Profitovať môžu aj z ďalšej výhody – dlhšej záručnej lehoty či bezplatného servisu. Tieto služby začali ponúkať mnohí výrobcovia stavebných materiálov i stavebné firmy práve preto, aby ponúkli zákazníkovi ďalšie bonusy. Zákazník teda môže ušetriť hneď trikrát: na materiáloch, práci i opravách za prípadné nedostatky, ktoré sa na hotovej budove či inej stavbe objavia neskôr.

"My k zárukám ponúkame aj bezplatný technický servis," tvrdí napríklad Miroslav Jaška, riaditeľ spoločnosti Mapei. "Tento servis je zábezpekou, že sa pre konkrétny stavebný zásah použije vhodný výrobok. Naše technické oddelenie odporučí zákazníkom technologický postup. Aktívne tak pomáhame aj pri bezchybnom umiestnení výrobkov."

"My ponúkame záruku najnižšej ceny," hovorí Silvia Gordová zo spoločnosti Divendoor. "Ak naši klienti dostanú rovnaký sortiment, ako predávame my, za nižšiu cenu u konkurencie, rozdiel ceny zohľadníme a cenu na objednávke znížime."

Anketa

Aké nové záruky a bonusy majú výrobcovia?

Mnohí výrobcovia sa snažia na stavebné práce alebo rekonštrukčné práce v bytoch ponúkať aj dlhšiu záručnú lehotu. Ale len v niektorých prípadoch. Čo túto možnosť ovplyvňuje, odpovedajú v ankete niektorí z nich.

 1. Aký základný typ záruky poskytujete svojim zákazníkom?
 2. Ponúkate aj niečo navyše? Ak áno, čo najčastejšie?
 3. V akých prípadoch a vďaka čomu môžete poskytnúť na výrobok vyššiu záruku?

Rudolf Slezák, konateľ spoločnosti EMOOS

 1. Zákon stanovuje základnú záručnú lehotu, ktorá sa vzťahuje na všetky výrobky bez výnimky. Náš systém záruk ju umožňuje predĺžiť v prípade panelov Fastlock na 10 rokov.
 2. -
 3. Najväčšiu záruku v produktovom rade Fastlock majú samotné polykarbonátové panely Fastlock, až desať rokov. Na konštrukcie zo systému zastrešenia, t. j. striešky platí lehota stanovená zákonom.

Ondřej Fridrich, marketingový manažér spoločnosti Deceuninck

 1. Poskytujeme základnú garanciu na materiálové vlastnosti našich výrobkov. Pre okenné systémy ide o záruku na 5 až 10 rokov. Pre terasové a obkladové systémy z kompozitného materiálu na 10 až 25 rokov.
 2. Záruky dávame v závislosti od materiálových vlastností. Na rôzne materiály poskytujeme rôzne dlhú záruku.
 3. Na výrobky z odolného kompozitného materiálu Twinson môžeme ponúknuť nezvyčajne dlhú záruku až 25 rokov. Ide o spoľahlivý, dlhodobo a dôkladne testovaný a certifi kovaný výrobok. Predĺženou garanciou zaručujeme užívateľovi všetky jeho pozitívne vlastnosti.

Miroslav Petrech, obchodný riaditeľ spoločnosti Icopal

 1. Záruky poskytujeme podľa všeobecných záručných podmienok, ktoré sa vzťahujú na jednotlivé produkty. Vzťahuje sa na výrobok a týka sa zachovania hydroizolačnej funkčnosti výrobku správne umiestneného podľa odporúčaní výrobcu a zabudovaného v systémových skladbách.
 2. V oblasti systémových riešení a výrobkov ponúkame aj dlhšie záruky, ako sú vo všeobecných záručných podmienkach. Ide o osobnú záruku kvality našej spoločnosti, ktorá zaručuje, že výrobky, na ktoré sa vzťahuje osobná záruka kvality, si zachovajú svoju funkčnosť počas stanovenej záruky. V tomto novodobom systéme záruk sa kladie dôraz na systémové riešenie odporúčané výrobcom. Ide o kvalitnejšie riešenie skladieb strešných plášťov, kde poskytujeme aj niekoľkonásobné záruky voči zárukám jednotlivých materiálov.
 3. Odpoveď je jednoznačná: čím väčšia je kvalita a bezpečnosť systémového riešenia, tým je poskytnutá záruka v oblasti hydroizolácií väčšia.

Miroslav Jaška, riaditeľ spoločnosti Mapei

 1. Na dodané výrobky máme záruku na deklarované vlastnosti po dobu skladovateľnosti, ktorá je väčšinou 6, 12 až 24 mesiacov. V niektorých prípadoch až 5 rokov odo dňa výroby. Dĺžka konkrétnej doby skladovateľnosti je uvedená na obale alebo v technickej dokumentácii tovaru.
 2. V systéme záruk ponúkame aj bezplatný technický servis, ktorý je zábezpekou, že sa pre konkrétny stavebný zásah použije vhodný výrobok. Naše technické oddelenie odporučí technologický postup a aktívne pomáha pri bezchybnom umiestnení výrobkov.
 3. Na všetky poskytujeme rovnakú záruku. Nerozdeľujeme výrobky s vyššou a nižšou garanciou. Filozofiou našej firmy je poskytovať technické riešenia a výrobky, ktoré budú 100 % spĺňať všetky požiadavky projektantov, realizátorov, ako aj investorov.

Miloslav Tomšej, vedúci servisného oddelenia Vaillant Group Slovakia

 1. Na všetky druhy kotlov a ohrievačov vody poskytujeme záruku tri roky, okrem kotlov na tuhé palivo, kde je dvojročná záruka. Podmienkou sú ročné technické kontroly zariadenia, ako aj to, že náš technik dá výrobok do chodu.
 2. V špeciálnych prípadoch poskytujeme päťročnú záruku.
 3. Najväčšiu záruku poskytujeme na závesné kondenzačné kotly so zásobníkom, aby sme podporili výhodu komplexného riešenia vykurovania a ohrevu teplej vody.

Marta Strapková, predsedníčka Združenia výrobcov, spracovateľov a užívateľov expandovaného polystyrénu na Slovensku

 1. Výrobca poskytuje na výrobky z expandovaného polystyrénu 24–mesačnú záruku pri dodržaní skladovacích podmienok. Záruka sa vzťahuje na neho, ako aj na samostatný výrobok. Po zabudovaní do systému, ktorý sa stáva výrobkom, platia záruky poskytnuté zhotoviteľom systému.
 2. -
 3. Výrobca EPS garantuje odberateľovi vlastnosti, ktoré sú predpísané normami STN EN 13 163, normami STN 727221–2, ako aj podmienkami, ktoré predpisuje ETAG 004, obzvlášť pri použití do KZS (kontaktných zatepľovacích systémov), tzv. ETICS, kde sa EPS zásadne skúša ako súčasť systému a nikdy nie sám. Preto aj záruka pre používateľov EPS v KZS (ETICS) sa vždy vzťahujú na povinnosť preukázať skúškami v akreditovanom laboratóriu parametre, ktorých splnenie vyžaduje udelenie Technického osvedčenia (resp. ETA– European Technical approval) od osvedčovacieho miesta podľa zák.90/98, ktorým je TSÚS Bratislava. Výrobca KZS (ETICS) spolu so zhotoviteľom zaručujú odberateľovi životnosť systému, pokiaľ bol zhotovený podľa podmienok v zmluve, 30–ročnú záruku.

Silvia Gordová, konateľka spoločnosti Divendoor

 1. Pri skriniach a šatníkoch na mieru poskytujeme 5–ročnú záruku na hliníkový posuvný systém a 2–ročnú záruku na oceľový posuvný systém, komponenty a ostatné materiály a služby.
 2. Ponúkame záruku najnižšej ceny. Ak naši klienti dostanú rovnaký sortiment, ako predávame my, za nižšiu cenu u konkurencie, rozdiel ceny zohľadníme a znížime cenu v objednávke.
 3. Na funkčnosť hliníkového systému je záruka 5 rokov. A prečo? Pretože chceme kupujúcim dopriať viac.